صفحه اصلی مارجین مورد نیاز و لوریج

مارجین و لوریج

قوانین و پیش نیازها

در اکسنس شما می توانید مقدار لوریج (اهرم معاملاتی) که مناسب شماست را انتخاب نمایید. مارجین و میزان لوریج شناور هستند و بسته به میزان اکیوتی حساب(موجودی واقعی حساب), روزهای تعطیلی بازار, آخر هفته ها و زمان انتشار اخبار اقتصادی ممکن است تغییر کند, بنابر این خیلی مهم است که با قوانین و الزامات مربوطه آشنا شوید. جواب اکثر سوالات خود در زمینه را در ادامه می توانید پیدا کنید.

Multi-asset online trading

Discover a full range of financial instruments with industry-leading execution

Learn more

رابطه بین مارجین, لوریج و اکیوتی (موجودی) حساب

با استفاده از جدول زیر می توانید بر اساس مقدار اکیوتی حساب خود حداکثر لوریج و مارجین مورد نیاز خود را محاسبه کنید.

Standard, Raw Spread, Pro, Zero, Standard Cent
اکیوتی به دلار بیشترین لوریج مجاز مارجین ثابت مورد نیاز بر حسب درصد
1:2000 1:1000 1:200
0 – 999 1:Unlimited 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

1 000 – 2 999 1:2000 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

3 000 – 9 999 1:1000 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

10 000 – 19 999 1:600 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

20 000 – 49 999 1:400 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

50 000 – 199 999 1:200 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

200 000 or more 1:100 0.05 0.1 0.5

Fixed Margin Requirement, %

1:2000 – 0.05

1:1000 – 0.1

1:200 – 0.5

اخبار اقتصادی, آخر هفته ها و تعطیلات

برای اینکه ریسک معاملاتی شما کم شود, مارجین مورد نیاز و لوریج ممکن از در هنگام انتشار اخبار اقتصادی, تعطیلات مهم, و در تعطیلات آخر هفته تغییر کند.

اخبار اقتصادی آخر هفته ها تعطیلات
News

از 15 دقیقه قبل از انتشار اخبار اقتصادی مهم تا 5 دقیقه بعد از انتشار خبر مارجین مورد نیاز برای معامله بر روی جفت ارزها و سایر ابزار معاملاتی تحت تاثیر خبر بر اساس حداکثر لوریج 1:200 محاسبه می شود.

Weekends

مارجین مورد نیاز برای باز کردن معامله جدید از ساعت 19:00 GMT در روزهای جمعه ( سه ساعت قبل از بسته شدن بازار فارکس) تا ساعت 23:00 GMT روزهای یکشنبه (دو ساعت بعد از باز شدن بازار) بر اساس حداکثر لوریج 1:200 محاسبه می شود.

Holidays

همانند تعطیلات آخر هفته, در تعدادی از روزهای تعطیل مهم نیز ممکن است مارجین مورد نیاز برای انجام معاملات افزایش پیدا کند. قبل از هرگونه تغییری در میزان لوریج ما در بخش اخبار اکسنس اطلاعیه مربوطه را منتشر می کنیم.

برای دیدن اطلاعات بیشتر و به روز به سایت بروکر اکسنس مراجعه کنید. اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه راهنمایی دارند.