قانون مندی

هنگامی که یک بروکر را برای یک همکاری طولانی مدت انتخاب می کنید باید شرایط معاملاتی آن بروکر را در نظر بگیرید. علاوه برا آن باید بررسی کنید که آیا بروکر مورد نظر از لحاظ قانونی دارای مجوزها و تاییده های لازم نیز باشد و حتما سازمانهای ناظر بر کار آن نظارت کنند. بروکرهای دارای مجوز و تاییدیه به سازمانهای نظارتی وثیقه ها و الزاماتی را می سپارند که منافع معامله گران را ضمانت می کند. بروکر اکسنس توسط سه نهاد نظارتی FSA, CySec و FCA رگوله شده و دارای مجوز است.

مجوزهای گروه Exness

سازمان خدمات مالی (FSA)

Nymstar Limited یک فروشنده اوراق بهادار است که توسط سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) با شماره مجوز SD025 .مجاز و تایید می شود. اطلاعات بیشتر را در اینجا مشاهده کنید
FSA یک نهاد نظارتی مستقل است که وظیفه صدور مجوز ، تنظیم ، اجرای الزامات نظارتی و انطباق و نظارت بر انجام امور در بخش خدمات مالی غیر بانکی در سیشل را دارد.
Nymstar Limited برای ارائه خدمات به حوزه های قضایی منتخب خارج از منطقه اقتصادی اروپا تحت این وب سایت(exness.com) فعالیت می کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)

Exness (Cy) Ltd یک شرکت سرمایه گذاری در قبرس است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) با شماره مجوز 178/12 مجاز و تایید شده است. اطلاعات بیشتر را در اینجا مشاهده کنید.
CySEC یک نهاد نظارت عمومی مستقل است که وظیفه نظارت بر خدمات سرمایه گذاری در قبرس را بر عهده دارد. Exness (Cy) Ltd تحت وب سایت www.exness.eu فعالیت می کند.

اداره رفتار مالی (FCA)

Exness (UK) Ltd یک شرکت سرمایه گذاری است ، که توسط مجری رفتار مالی (FCA) در انگلستان تحت شماره ثبت 730729 خدمات مالی در انگلیس مجاز و تایید شده است.اطلاعات بیشتر را در اینجا مشاهده کنید.
FCA تنظیم کننده رفتار برای بنگاههای خدمات مالی و بازارهای مالی در انگلستان (UK) است و رگولاتوری سخت گیر و محتاط برای شرکتهایی است که تایید می کند.
Exness (UK) Ltd تحت وب سایت www.exness.uk فعالیت می کند.